Ar gyfer gyriannau hir neu sefyllfaoedd lle mae angen i chi barcio am amser hir, mae cyflyrydd aer ar y to yn anhepgor.

Yn achos gyrru hir neu barcio hir, pwysigrwyddparcio aerdymheruyn gynyddol amlwg.

Wrth yrru pellter hir, bydd y gyrrwr a'r teithwyr yn aros yn y car am amser hir, a gall y tymheredd uchel y tu allan i'r car a golau haul uniongyrchol wneud i'r car ddod yn ofod llawn digon.Ar yr adeg hon, gall yr aerdymheru parcio barhau i anfon oer, fel bod y gyrrwr a'r teithiwr bob amser yn cynnal cyflwr cyfforddus, yn lleihau'r blinder a'r anniddigrwydd a achosir gan y gwres, ac yn helpu i wella sylw gyrru a diogelwch.

Wrth barcio am amser hir, fel parcio ar gyfer gorffwys neu aros, os nad oes aerdymheru parcio, bydd y tymheredd y tu mewn i'r car yn codi'n gyflym, gan ei gwneud yn annioddefol.Ag ef, gallwch barhau i fwynhau amgylchedd cyfforddus yn y cyflwr parcio, fel nad yw'r broses aros bellach yn anodd, ond hefyd i sicrhau ansawdd y gorffwys, er mwyn parhau â'r daith nesaf yn well.

Er enghraifft, ar ddiwrnod poeth o haf, mae gyrrwr yn gwneud taith hir ac yn gorfod stopio am sawl awr i gael ei lwytho.Os nad oes aerdymheru parcio, yn y cerbyd caeedig tymheredd uchel, gall y gyrrwr fod yn chwyslyd, yn anghyfforddus iawn, ac efallai y bydd ganddo broblemau iechyd hyd yn oed.Gyda pharcio aerdymheru, gall gyrwyr aros yn hawdd mewn amgylchedd oer a chynnal cyflwr meddwl da.Er enghraifft arall, pan fydd teulu'n gyrru taith pellter hir ac mae angen iddo orffwys ar y ffordd, gall yr aerdymheru parcio ganiatáu i bawb orffwys yn gyfforddus wrth barcio, ac arbed ynni ar gyfer y daith ddilynol.

 


Amser postio: Mai-20-2024